Vui lòng lựa chọn tập tin

Định dạng tập tin được hỗ trợ bao gồm pdf, docx

Hướng dẫn nhanh
  1. Click nút để chọn một tập tin bạn cần in từ máy tính/điện thoại.
  2. Khi tập tin được tải lên hệ thống, một cửa sổ sẽ hiện ra cho phép bạn lựa chọn các tùy chỉnh in (ví dụ: số bản in, màu in, cách đóng gáy tài liệu, vv...). Sau đó chọn "tôi không phải là người máy" và click nút để lưu tập tin vào đơn hàng.
  3. Lặp lại hai bước trên để lựa chọn các tập tin bạn cần in.
  4. Sau khi hoàn tất việc chọn tập tin, click nút để tiến hành đặt hàng.

Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn hoặc thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Chú ý

Các tập tin được tải lên sẽ bị xóa khỏi server sau 30 phút nếu nó không được gắn vào một đơn hàng nào.