Phương thức thanh toán


Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng.

Nếu đơn hàng của bạn có giá trị lớn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác minh trước khi xử lý đơn hàng