Điều kiện và điều khoản


Thuật ngữ

 • "Ucain" là Công Ty in ấn Ucain, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên.
 • "Khách hàng" là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang https://www.ucain.com dưới mọi hình thức.
 • "Trang web" là trang web https://www.ucain.com, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của Ucain.
 • "Điều khoản" là những điều kiện và điểu khoản mà người truy cập trang https://www.ucain.com cần tuân theo. Khách hàng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý với các quy định được đặt ra một cách tự nguyện.

Điều khoản

 • Ucain.com đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hoặc các nội dung khác (sau đây gọi là “Thông tin”) tại Trang web, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng.
 • Toàn bộ Website và các nội dung, thông tin chi tiết cụ thể của Website thuộc quyền sở hữu của Ucain.com, được bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Tuỳ thuộc yêu cầu hoạt động, Ucain.com có thể điều chỉnh tổng thể việc sử dụng Website hoặc các nội dung của Website mà không cần báo trước. Trong những trường hợp này, Ucain.com cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi Website gây ra.
 • Người sử dụng phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Website một cách đầy đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử dụng Website. Trong quá trình sử dụng Website, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho Ucain.com hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ucain.com có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của Ucain.com để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.
 • Ucain.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Trang web.
 • Ucain.com cung cấp dịch vụ in ấn, theo yêu cầu của khách hàng. Các tập tin được in sẽ tùy theo yêu cầu riêng của khách hàng. Vì vậy Ucain.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền, mục đích sử dụng cũng như các tính chất khác của các bản in và tập tin được in.
 • Bản điều khoản sử dụng điều chỉnh các Dịch vụ riêng biệt sẽ được đăng tải trên các trang cụ thể dành riêng cho các Dịch vụ liên quan trên Trang web. Nếu Khách giao dịch/sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, họ sẽ được xem như đã chấp thuận các Điều khoản liên quan tới các sản phẩm đó và đồng thời, các Điều khoản trong văn bản này.

Chính sách bảo mật

Ucain.com thu thập thông tin của người dùng gửi cho chúng tôi để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất và an toàn nhất cho người dùng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng , vv.v Ucain.com cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

 • Ucain.com có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
 • Ucain.com hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Ucain.com cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
 • Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Ucain.com được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Ucain.com sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Ucain.com trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.